Levenstestament


Notariaat Gennep krijgt vaak de vraag: Wie regelt mijn zaken als ik niet in de gelegenheid of in staat bent om mijn eigen zaken te regelen? Dit kan bijvoorbeeld door (geestelijke of lichamelijke) ziekte of door onverwachte omstandigheden. Voor deze gevallen kunt u een persoon aanwijzen die uw zaken regelt. U kunt dit bij ons vastleggen in een levenstestament. Omdat het ons allemaal kan gebeuren, is dit testament niet alleen bedoeld voor oudere mensen. Ook voor jongere mensen en ondernemers is een levenstestament aan te raden.

In uw levenstestament kunt u uw persoonlijke en zakelijke belangen juridisch laten vastleggen. U kunt ook aangeven wanneer de regelingen in werking treden, bijvoorbeeld als u langdurig niet meer in staat bent uw belangen te behartigen.

Administratieve zaken
U kunt iemand een volmacht geven om uw administratie te regelen. Hierbij kunt u denken aan het betalen van rekeningen, het verkopen van uw bezittingen en het doen van belastingaangiften. Ook moet u denken aan het beheer van uw Hyves, Facebook en/of Twitter-account. En misschien heeft u wel een digitaal depot waarvan alleen u de toegangswachtwoorden kent. In het levenstestament legt u uw persoonlijke wensen over deze onderwerpen vast. Ook kunt u bij Notariaat Gennep al uw pin- en toegangscodes deponeren. Deze worden dan na uw overiljden bekend gemaakt aan degene die u heeft aangewezen.
 
Persoonlijke belangen
Wie behartigt uw persoonlijke belangen? Wie neemt de beslissing over uw opname in een verzorgings- of verpleeghuis als u dat zelf niet kunt? U kunt hiervoor iemand aanwijzen in uw levenstestament. Indien u hiermee niemand anders wilt belasten, kunt u natuurlijk ook aangeven onder welke omstandigheden de door u uitgedachte regeling moet werken.
 
Medische wensen
Misschien heeft u bepaalde wensen met betrekking tot medische behandelingen. Mocht u wensen dat een arts er alles aan moet doen om u in leven te houden als u erg ziek bent, dan kunt u dit vastleggen. Of u bepaalt juist dat behandelingen niet meer worden uitgevoerd als u ernstig ziek of aan het dementeren bent. Als u zelf niet meer in staat bent om uw wil te uiten en overleg met uw arts te plegen, is het belangrijk dat een ander dit voor u kan doen. Deze persoon kan, als u daartoe zelf niet meer in staat bent, namens u met de behandelend arts overleggen over de verdere medische behandeling of het staken daarvan.
 
Het levenstestament ook voor de ondernemer
Een ondernemer staat niet altijd stil bij zijn opvolging of vervanging. Toch kan het gebeuren dat u als ondernemer plotseling uitvalt. Wie zorgt er voor uw onderneming als u op zondagochtend met de mountainbike net even die verkeerde afdaling neemt? Als u een onderneming heeft of aandeelhouder/bestuurder bent in een bv zou u niet willen dat het bedrijf stil komt te liggen in het geval u tijdelijk of langere tijd bent uitgeschakeld. In het levenstestament kunt u iemand benoemen die tijdens die periode namens u optreedt. Ook kunt u regelen of en hoe uw bedrijf door anderen moet worden voortgezet. Dit kan heel uitgebreid. U kunt - bijvoorbeeld - bepalen dat uw onderneming moet worden verkocht indien de omzet of de winst onder een bepaald niveau zakt.
 
Voor iedereen, jong en oud.
Een levenstestament is geschikt voor iedereen, jong en oud. Net als ouderen kunnen ook jongeren een ernstig verkeersongeluk krijgen of met een ziekte worden geconfronteerd. Met een levenstestament kunt u ervoor zorgen dat iemand (uw partner, vriend, ouder, tante/oom, enzovoort) uw belangen behartigt.
Misschien heeft u al in een testament een voogd aangewezen die voor de kinderen zorgt als u (en uw partner) zijn overleden; dit geldt pas bij overlijden. In een levenstestament kunt u regelen wie de zorg voor uw kinderen overneemt als u dat (tijdelijk) niet meer zelf kunt.
 
De juiste persoon of personen
Het is belangrijk dat u van tevoren goed nadenkt wie u aanwijst om uw wensen uit het levenstestament uit te voeren. Het is immers een heel verantwoordelijke taak die ook heel (emotioneel of zakelijk) belastend kan zijn. Dit kan een reden zijn om meerdere personen aan te wijzen. Ook kan het zinvol zijn om iemand tot toezichthouder te benoemen. Deze controleert of uw levenstestament goed (en dus overeenkomstig uw wesen) wordt uitgevoerd.
 
Wijzigen levenstestament
U kunt uw levenstestament altijd via een nieuw testament wijzigen. U moet echter op dat moment nog wel in staat zijn om uw wil te bepalen en aan de andere in de wet gestelde eisen voldoen.

Een levenstestament bevat al úw wensen. In overleg met Notariaat Gennep kunt u een levenstestament opstellen.