Fiscaal

In de aangifte inkomstenbelasting krijgt u te maken met regels voor het fiscaal partnerbegrip. U bent fiscaal partner óf u bent het niet. Of dit voor- of nadelig is, hangt af van de feitelijke situatie.

Ongehuwd samenwonend en geen fiscaal partner  
Bent u ongehuwd samenwonend en wordt u niet aangemerkt als fiscaal partner? Dan kunt u geen inkomsten en aftrekposten verdelen. De partner die geen of een laag inkomen heeft, krijgt dan ook niet  de algemene heffingskorting uitbetaald. De eenvoudigste manier om dit te voorkomen is door alsnog aan de hierna beschreven eisen te voldoen.

Voor gehuwden  
Gehuwden die duurzaam gescheiden leven (zonder (echt)scheiding (van tafel en bed)) worden aangemerkt als fiscaal partner. 

Ongehuwd samenwonenden  
Voor ongehuwd samenwonenden gelden aanvullende eisen om te worden aangemerkt als fiscaal partner en wel:  
- U moet ingeschreven staan op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie.  
- en u moet aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • u hebt samen een notarieel samenlevingscontract óf
  • u hebt samen een kind óf
  • u of uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend óf
  • u staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds óf
  • u bent allebei eigenaar van uw eigen woning

Mogelijke oplossingen  
Gehuwden die duurzaam gescheiden leven, moeten aan twee voorwaarden voldoen om géén fiscaal partner meer te zijn.

  • u heeft een verzoek gedaan tot ontbinding van het huwelijk of scheiding van tafel en bed én
  • u staat op een ander woonadres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie

Neem contact op met Notariaat Gennep voor een advies dat aansluit bij uw persoonlijke situatie.