Verzorgings- of verpleeghuis

Indien u (of uw vader of moeder) in een verzorgings – of verpleeghuis verblijft, dient u een bijdrage in de zorgkosten te doen. Hierdoor kunt u in financiële problemen komen. Hierna wordt kort aangegeven hoe deze problemen ontstaan en mogelijkerwijs kunnen worden verholpen.
 
Berekening zorgbijdrage
Voor de berekening van de zorgbijdrage wordt niet alleen het inkomen meegeteld maar ook het vermogen. Het gaat hier om het Box 3-vermogen voor de inkomstenbelasting (de box van sparen en beleggen). Uw eigen spaargeld dus.

Voor de berekening van uw zorgbijdrage wordt 12% van uw vermogen in aanmerking genomen. Dit betekent dat als u minder dan 12% rendement op uw vermogen realiseert, u het vermogen moet gebruiken om de zorgbijdrage te kunnen betalen. U eet dus in feite uw vermogen op! Als dit vermogen "vastzit", bijvoorbeeld in een verhuurd huis of bankdeposito, dan heeft u een probleem: u kunt uw zorgbijdrage niet betalen omdat dit vermogen "vastzit".

Een voorbeeld
De heer X heeft zijn woning verkocht. Hij heeft hierdoor 100.000 euro spaargeld. Omdat de heer X dit geld niet nodig heeft, staat dit voor 5 jaar vast bij een bank. Hierdoor ontvangt hij een rente van 2,3%. De heer X wordt opgenomen in een verpleeghuis. De renteopbrengst per jaar is minder dan 12% van de waarde van het deposito. Naast het deposito is er geen ander vermogen. De (kinderen van de) heer X zitten met hun handen in het haar. Er is geen geld om de zorgbijdrage te betalen. Er zit niets anders op dan - na betaling van een boete - het deposito te beëindigen. Of wel?
 
Voorkomen is beter dan genezen.
Er zijn verschillende manieren om problemen met de zorgbijdrage te voorkomen. Bijvoorbeeld met een testament waarin rekening is gehouden met de zorgbijdrage. Of door toekomstige erfgenamen vóór overlijden al aanspraak te geven op het vermogen. Over de manieren waarop dit kan, kunt u ons kantoor benaderen. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing die bij u past. Voorkomen is immers nog steeds beter dan genezen.