Samenwonen

Trouwen of ‘hokken’? Wat je ook besluit: ‘achter de roze wolken hangt een bui’!, dus regel zaken met elkaar voordat je met elkaar ruzie krijgt…  
  
Voor alle informatie betreffende samenlevingsvormen kunt u terecht bij Notariaat Gennep. Hierbij kunt u denken aan samenlevingsvormen zoals het burgerlijk huwelijk en geregistreerd partnerschap, maar ook alles wat met gewoon samenwonen te maken heeft.